το εργαστήριο - Πιστοποίηση

Πιστοποιήσεις

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/.

To Εργαστήριο είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber - European Family Therapy Association-E.F.T.A.).

Το Εργαστήριο αποτελεί, επίσης, το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)

Οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/, και το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένο ως κέντρο ψυχοθεραπείας από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.)  http://nopg.gr/gr/.

Τα προγράμματα του Εργαστηρίου είναι εναρμονισμένα  και συνεχώς προσαρμόζονται  με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα όργανα:

•Για την ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την  EFTA και την EAP, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΨΕ).

•Για την εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική Εταιρεία