εκπαίδευση εποπτεία - Εποπτεία

Παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας συστημικής προσέγγισης σε άτομα και φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας ή / και με ανθρώπινα συστήματα σε ομαδική ή / και ατομική βάση. Ο τόπος και ο χρόνος των εποπτικών συναντήσεων καθορίζονται, κατόπιν  συνεννόησης.