εκπαίδευση εποπτεία - Ειδίκευση στη Συνθετική Συστημική Σκέψη - Ειδίκευση στη Συστημική Θεραπεία

Πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική θεραπεία (Π.Ε.Σ.Θ)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες.

 

Επίσης, εξετάζονται αιτήματα ενδιαφερομένων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά έχουν βασικές σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και είτε έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας είτε εργάζονται ήδη ως θεραπευτές στο χώρο της ψυχικής υγείας και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους περαιτέρω - με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της συστημικής σκέψης στο χώρο ψυχικής υγείας όπου ήδη εργάζονται.
 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία
 • Θεωρητική κατάρτιση
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία

Διάρκεια: Τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

Τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ:
Συμπληρώστε την αίτηση σας για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εδώ

 

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει:

 

Ι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 

Ο κατακερματισμός του χώρου της ψυχικής υγείας και η συστημική προσέγγιση
 

 • Παραδοσιακές προσεγγίσεις και σύγχρονα ρεύματα στην ψυχοθεραπεία και Οικογένεια.
 • Η οικογένεια ως πλαίσιο αναφοράς στην Ψυχολογία και στην Ψυχοθεραπεία
 • Εξελικτικά στάδια και διάφορες μορφές της οικογένειας
 • Η οικογένεια ως ψυχοκοινωνικό σύστημα
 • Η γέννηση και η ανάπτυξη της θεραπείας οικογένειας: Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής Θεωρίας
 • Επιμέρους προσεγγίσεις στην οικογενειακή θεραπεία: Ψυχοδυναμική, Δομική, Διαγενεαλογική, Εμπειρική- Ανθρωπιστική, Δομική, Στρατηγική – Επικοινωνιακή, Μοντέλο του Μιλάνου, Γνωστική – Συμπεριφοριστική.
 • Επιρροές από τις Αντλεριανές και υπαρξιακές και προσωποκεντρικές σχολές ψυχοθεραπείας.
 • Σύγχρονες τάσεις της οικογενειακής θεραπείας:

  * Επιρροή Μεταμοντερνισμού και Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού στην οικογενειακή θεραπεία («η πραγματικότητα δεν ανακαλύπτεται αλλά κατασκευάζεται και μάλιστα συν-κατασκευάζεται»)

  * Σύνδεση συστημικής σκέψης με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachmenttheory)

  * Συστημική θεωρία και Εγκέφαλος – Σύνδεση με τις εξελίξεις στη Νευροψυχολογία
   

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 

·         Διάγνωση της Ψυχοπαθολογίας και το ζήτημα της Συστημικής /οικογενειακής οπτικής

 • Εργαλεία αξιολόγησης της οικογένειας (κλίμακες, δοκιμασίες κλπ)

·         Διαγνωστικές Εφαρμογές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας σε δυσκολίες προσαρμογής

 • Αντιμετώπιση οικογενειών  με: πένθος και τραύμα, διαζύγιο, αυτοκτονία, λεκτική και σωματική βία, σεξουαλική κακοποίηση και αιμομιξία, χρήση ουσιών κλπ.
 • Ψυχοπαθολογία και συστημική προσέγγιση : Διαταραχές διάθεσης, Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχωτικές διαταραχές και σχιζοφρένεια, Διαταραχές πρόσληψης τροφής, Σωματόμορφες διαταραχές, Διαταραχές προσωπικότητας κλπ.(*)
 • Ένταξη φαρμακευτικής αγωγής στην ψυχοθεραπεία(*)
 • Σύνδεση συστημικής με άλλες θεωρίες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας(*)
 • Ολιστική - συστημική προσέγγιση και υγεία
 • Παρέμβαση σε ευρύτερα συστήματα: Εργασιακός χώρος, Εκπαίδευση, κοινότητα
   

ΙΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 

 • Δεξιότητες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας -Σύνδεση με άλλες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας
 • Εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση με σταδιακή αύξηση της εμπλοκής/συμμετοχής του ειδικευόμενου: παρακολούθηση από μονόδρομο καθρέφτη, παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένου υλικού, παρακολούθηση ως ειδικευόμενος, εποπτεία μαγνητοσκοπημένων συνεδριών, μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση προσομοιώσεων ξεκινώντας από την πρώτη συνεδρία με άτομο, ζευγάρι ή οικογένεια και τη λήψη οικογενειακού ιστορικού και φτάνοντας μέχρι τη διεξαγωγή /συντονισμό οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών.
 • Εξάσκηση μέσα από την διδασκαλία, την πρακτική και την εποπτεία στη διατύπωση συστημικών υποθέσεων, σε ζητήματα θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
   

ΙV. ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 

 • Σύνθεση με θεωρητική βάση στη Συστημική σκέψη,  έναντι του εκλεκτικισμού στις τεχνικές και προσεγγίσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας
 • Εφαρμογή της οικογενειακής θεραπείας χωρίς οικογένεια, με βάση τη Συστημική θεωρία: μέσα από ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συνεδρίες
 • Βασικά στοιχεία ομαδικής θεραπείας:

*Πλεονεκτήματα έναντι της ατομικής

*Κατηγορίες/είδη και Δυναμική ομάδων

*Ο ρόλος του θεραπευτή/συμβούλου- Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού ομάδων

*Η συστημική/ οικογενειακή οπτική μέσα στην ομάδα

 • Γνωστικό σύστημα αυτοαναφοράς και Οικοθεωρίες

(*)Αφορά κυρίως στο τετραετές πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία - Περιφέρειας

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια και συγκεκριμένα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες. Επίσης, εξετάζονται αιτήματα ενδιαφερομένων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά έχουν βασικές σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και είτε έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας είτε εργάζονται ήδη ως θεραπευτές στο χώρο της ψυχικής υγείας και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους περαιτέρω - με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της συστημικής σκέψης στο χώρο ψυχικής υγείας όπου ήδη εργάζονται.

Το πρόγραμμα σπουδών για το πρόγραμμα Περιφέρειας είναι το ίδιο που αναφέρεται και παραπάνω.