εκπαίδευση εποπτεία - Ειδίκευση στη Συνθετική Συστημική Σκέψη - Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ρόλος τους είναι να βοηθούν άλλους ανθρώπους να αναπτύσσουν το δυναμικό τους, να παίρνουν αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν κρίσεις, να επιλύουν συγκρούσεις και να στηρίζουν και εκείνοι με τη σειρά τους άλλους ανθρώπους.

 

 

 

 Απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών: 

  • Επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας
  • Εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, επιμελητές ανηλίκων και άλλους νομικούς που ασχολούνται με οικογενειακά θέματα, καθώς και διαχειριστές ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συμβουλευτικές δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο χώρο εργασίας τους.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία
  • Θεωρητική κατάρτιση με βιωματική επεξεργασία
  • Πρακτική
  • Εποπτεία

Διάρκεια: Τρία (3) ακαδημαϊκά έτη

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών εδώ

Συμπληρώστε την αίτηση σας για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εδώ
 

Το Εργαστήριο αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)