εκπαίδευση εποπτεία - Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα - Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς ψυχολόγους και γενικότερα στις ειδικότητες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και περιλαμβάνει:

  • θεωρητική κατάρτιση
  • Διαγνωστικά μέσα
  • Παρουσίαση περιστατικών και
  • Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών με ειδικές ασκήσεις και ειδικά προγράμματα.

Διάρκεια: Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

-----------------------------------------------

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα

                                                        "Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες"Εισηγήτρια: Μπιζάνου Ντένια, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής,

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κατερίνα Κοτσιρίλου, ψυχοπαιδαγωγός-ψυχοθεραπεύτρια

Σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία) αναφερθήκαμε στους εξής τομείς:

  1. Ιστορική Αναδρομή: Από που άρχισε ο κλάδος των Μαθησιακών Δυσκολιών - Η διαφοροποίηση από τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε σχέση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
  2. Διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται και ποιά από αυτά έχουμε σταθμίσει στην Ελλάδα. Ποιά είναι η χρησιμότητα τους σε σχέση με την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών.
  3. Ειδικές ασκήσεις, ειδικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.
  4. Παρουσίαση Περιστατικών

Ημέρα/ώρες: Έναρξη Τετάρτη 4/5, και κάθε Τετάρτη του Μαίου του 2011 (Σύνολο ωρών: 8)

Τόπος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων