σεμινάρια - ευρύ κοινό - Το Ημερολόγιο Ενός Θεραπευτή - Παρουσιάσεις

Παρουσίαση του Ημερολογίου ενός Θεραπευτή

 

Στον ΙΑΝΟ στην Αθήνα...

 

 

...στο Πολύεδρο στη Πάτρα

 

 

..στα Ιωαννινα...

 

 

...στον Βόλο


 

 

...στη Θεσσαλονίκη