σεμινάρια - ευρύ κοινό - OnLine Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Online Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία:Online Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία:
Συγχρονικές και Ασύγχρονες Μορφές Παρέμβασης


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα είναι τα αιτήματα που δεχόμαστε για Συμβουλευτική ή Ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Πολλές φορές κάποιο μέλος μιας ομάδας χρειάζεται να δίνει το παρών εξ αποστάσεως ενώ άλλες η θεραπευτική / συμβουλευτική διαδικασία ξεκινάει από την αρχή πίσω από μια οθόνη υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου. Ποια είναι τα οφέλη και ποια τα μειονεκτήματα αυτής της νέας διεργασίας; Ποιες δυναμικές αναπτύσσονται στη σχέση του θεραπευτή με τον συμβουλευμένο; Μπορεί κάποιος να είναι ενεργό μέλος μιας θεραπευτικής ομάδας ακόμα και αν δεν έχει δει από κοντά τους συνθεραπευόμενους του;

Το Σεμινάριο «Online Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συγχρονικές και Ασύγχρονες Μορφές Παρέμβασεις» θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα ενώ θα δοθούν παραδείγματα συγχρονικής και ασύγχρονης onlineεπικοινωνίας σε σύντομες προσομοιώσεις.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευόμενους και  Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που χρησιμοποιούν, ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, το Διαδίκτυο σαν επαγγελματικό εργαλείο για τις συνεδρίες που πραγματοποιούν.