σεμινάρια

Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διευθύνει η Χάρις Κατάκη.

"Η παρουσίαση και η επεξεργασία των θεωρητικών εννοιών και αρχών της Συστημικήες Προσέγγισης και του Συνθετικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας θα γίνεται με βάση τις περιπτώσεις που θα φέρνουν για εποπτεία οι συμμετέχοντες στο εν λόγω σεμινάριο."

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ειδικούς του χώρου της Ψυχικής Υγείας απ'όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιηθούν στον συστημικό τρόπο σκέψης και τις εφαρμογές του στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει θεραπευτικό ρόλο στο πλαίδιο δημόσιου, ιδιωτικού φορέα ή εξασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα του θεραπευτή.

"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"

Μια σειρά αυτοτελών σεμιναρίων θεωρητικής και βιωματικής επεξεργασίας.

Γενικός Στόχος της σειράς είναι να εφοδιαστεί ο ενδιαφερόμενος ειδικός θεωρητικά και βιωματικά, σχετικά με το πώς θα κινηθεί μεθοδικά, οργανωμένα και προστατεύοντας το ρόλο του, σε όλα τα βήματα που απαιτούνται από τη σύλληψη ως την υλοποίηση προγραμμάτων ή και φορέων παρέμβασης στην ευρύτερη κοινοτητα. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα απαντηθούν:

 • Πώς προσεγγίζει ο ειδικός τους ανθρώπους και πως παρεμβαίνει με τα δικά του εφόδια συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής τους;
 • Σε ποιά πλαίδια, ανθρώπινα συστήματα π.χ. Δήμους, Επιχειρήσεις, Περιφέρειες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.α. μπορεί να απευθυνθέι και κυρίως, πώς;
 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις και τα βήματα μίας ασφαλούς και αποτελεσματικής συνεργασίας του ενδιαφερόμενου με ένα φορέα;

Απευθύνεται σε: Ειδικούς Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας), κοινωνιολόγους, εκπαδευτικούς και εκπαιδευόμενους συναφών επαγγελμάτων

Τόπος Διεξαγωγής : Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη - Λιώνη Ph.D, Κοινωνική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος

--------------------------------------

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις:

 • Πρώτη συνάντηση (Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013, ώρες 9:00-17:00)

Διαχείρηση Κρίσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση

 • Δεύτερη συνάντηση (Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, ώρες 9:00-17:00)

Διαδοχή στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Εισηγητές: Δαμουλιάνος Κυριάκος, Κατάκη Λητώ, Παπατριανταφύλλου Όλγα

Σε ποιούς απευθύνεται: Ιδρυτές, ιδιοκτήτες, μετόχους, διαδόχους, στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Σκοπός: Η διαχείρηση κρίσεων και η ομαλή διαδοχή στην επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίζεται:

 • Η συνέχεια των οικογενειακών σχέσεων
 • Η αποδοτικότητα της επιχείρησης

Γιατί να συμμετάσχω;

 1. Για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
 2. Για την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από: - τη μείωση των τριγμών και τη βελτίωση των σχέσεων, - την καλύτερη διαχείριση διαφωνιών και συγκρούσεων, - τη ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιωτήτων και αποσαφήνιση ρόλων, - τα σαφή κανάλια επικοινωνίας μέσα στην εταιρία και εποικοδομητική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.

                                                              Δομή / Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

"Διαχείρηση Κρίσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση"

 • Συστήματα: Κατανόηση, αλληλεπίδραση και λειτουργία των συστημάτων της οικογένειας και της επιχείρησης
 • Ιδιαιτερότητες οικογενειακής επιχείρησης: Δυνάμεις και αδυναμίες
 • Ορισμός και παράγοντες κρίσεων στην οικογενειακή επιχείρηση
 • Βιωματική επεξεργασία πραγματικών περιστατικών κρίσεων
 • Τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων στην οικογενειακή επιχείρηση

"Διαδοχή στην Οικογενειακή Επιχείρηση"

 • Η σημασία της διαδοχής για τη βιωσιμότητα της οικογενειακής επιχείρησης
 • Γενεόγραμμα - Οργανόγραμμα: η χρησιμότητα τους στην οικογενειακή επιχείρηση
 • Βιωματική επεξεργασία πραγματικών περιστατικών διαδοχής
 • Τα 7 βήματα της διαδοχής

 

 ------------------------------------

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Η διαπραγμάτευση είναι μια ικανότητα που δεν μαθαίνεται στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Αυτό ίσως δεν είναι μειονέκτημα, αντιθέτως μάλιστα, η διαπραγματευτική εμπειρία που αποκτάμε στη ζωή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο. Το σεμινάριο χρησιμοποιεί στοιχεία ψυχολογίας, δυναμικής ομάδων και μεθοδολογίας των διαπραγματεύσεων.

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να επιτρέψει στον καθένα από εσάς να πάρει απόσταση από αυτά που έχει ζήσει, ως διαπραγματευτής, με επιτυχίες ή αποτυχίες, και να κατακτήσει - κατανοήσει τη διαδικασία.
Ο κεντρικός στόχος είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εργαλεία και συμπεριφορές, ικανές να τους αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις που θα ηγηθούν.
Όσον αφορά στην οικονομική ζωή, η στρατηγική των διαπραγματεύσεων χρησιμοποιείται σήμερα στις πωλήσεις, στο Β2Β, στις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά ακόμη και μέσα στα διαφορετικά τμήματα μιας εταιρείας.
Θα εξετάσουμε με τη σειρά:

 • Τι είναι διαπραγμάτευση.
 • Την προετοιμασία της διαπραγμάτευσης.
 • 4 + 1 διαπραγματευτικά σενάρια.
 • Τα 3 C της διαπραγμάτευσης.
 • 7 βασικές στρατηγικές των διαπραγματεύσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες θα έρθουν αντιμέτωποι με... προβλήματα και σενάρια που θα πρέπει με κάθε τρόπο να λύσουν. Δουλεύοντας μέσα σε ομάδες θα κληθούν να:

 • διαπραγματευτούν με τα μέλη των άλλων ομάδων,
 • πάρουν πρωτοβουλίες και να δώσουν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις,
 • λειτουργήσουν με αξιόπιστο τρόπο προς την υπόλοιπη ομάδα,
 • λύσουν προβλήματα που... φαινομενικά είναι αδύνατα,
 • σκεφτούν με τρόπους που δεν έχουν σκεφτεί στο παρελθόν,
 • δουλέψουν διαφορετικές στρατηγικές διαπραγματεύσεων.


Διάρκεια: 8 ώρες. Εισηγητής: Κυριάκος Δαμουλιάνος D.E.A.,Ψυχολόγος – Γλωσσολόγος


--------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ STRESS ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Σκοπός του σεμιναρίου: Η αναγνώριση όχι μόνο των αρνητικών αλλά και των θετικών-δημιουργικών διαστάσεων του stress. Η κατανόηση της έννοιας και των τεχνικών της αποτελεσματικής διαχείρισης του stress, έτσι ώστε το στρες να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη που αυξάνει την προσωπική παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα όλων μας.


Στόχοι του σεμιναρίου: Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να

 • αναγνωρίζουν τα σωματικά και ψυχολογικά σημάδια του stress, ως ένδειξη ανάγκης διαχείρισής του,
 • μειώνουν τις «κακές» επιλογές στο stress και να αυξάνουν τις «θετικές» επιλογές (αντιστάσεις),
 • επιλέγουν από μία σειρά τεχνικών ελέγχου και διαχείρισης του stress,
 • εξασκούν μία σειρά από τεχνικές χαλάρωσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο γραφείο ή στο σπίτι, και οι οποίες θα τους βοηθούν να ελέγχουν το stress άμεσα.

Περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ενότητας:

 • Τι είναι το στρες. Το stress ως «μηχανισμός άμυνας» του οργανισμού μας
 • Ο κύκλος του stress
 • Stress και οι σκέψεις μας
 • Τα βασικά λάθη
 • Εναλλακτικές λύσεις
 • Οι κριτικές των άλλων και τα αποτελέσματά τους
 • Η φυγή
 • Η διεκδίκηση ως εργαλείο antistress
 • Τεχνικές χαλάρωσης

 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία: Η εκπαιδευτική μεθοδολογία ακολουθεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες οι συμμετέχοντες θα επεξεργασθούν νοητικά και συναισθηματικά τις διαδικασίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του stress.

Διάρκεια: 8 ώρες. Εισηγητής: Κυριάκος Δαμουλιάνος D.E.A., Ψυχολόγος – Γλωσσολόγος.
 

---------------------------------

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ: ΔΕΣΜΟΙ, ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ"

Λίγα λόγια για το Περιεχόμενο

Ένα σεμινάριο για τη σχέση του ζευγαριού, για τις συνθήκες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση καθώς εξελίσσεται και για τη θεραπέια ζευγαριών.

Πραγματεύεται τις έννοιες σχέση, δεσμός, έρωτας, αγάπη, γάμος, χωρισμός, θεραπεία, ως πλαίσια συγκατασκευής νοημάτων για την συνύπαρξη.

Πραγματεύεται επίσης την επικοινωνία στο ζευγάρι όπως εκφράζεται στις ιστορίες που οι άνθρωποι λένε για το "πρόβλημα" και πως οι ιστορίες εξελίσσονται και αλλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Πώς "ξαναγράφονται" οι ιστορίες της σχέσης και πώς αναδιατυπώνονται τα φαινόμενα συγχώνευσης - διαφοροποίησης με την ενορχήστρωση των πολλαπλών φωνών που ζητούν χώρο έκφρασης.

Τα επαναλαμβανόμενα patterns, τα διπλά αδιέξοδα, η συγκατασκευή της αποξένωσης και άλλοι παράγοντες που οδηγούν τα ζευγάρια στη θεραπεία.

Πώς η υποκειμενική κατασκευή της ταυτότητας εκφράζεται στη γλώσσα και πώς η αλλαγή στην αφήγηση επηρεάζει την αντίληψη της ταυτότητας.

Μια περιήγηση επίσης στις έννοιες που συγκροτούν την ταυτότητα του θεραπευτή ζευγαριών στην εποχή μας και τους προβληματισμούς που απορρέουν από τις αλλαγές στον θεωρητικό χώρο της συστημικής θεραπείας, αλλά και τις ευρύτερες αλλαγές αντίληψης σχετικά με τη μονιμότητα και τη διάρκεια της σχέσης.

Ένα σεμινάριο που συγκατασκευάζεται μαζί με τους συμμετέχοντες καθώς εξελίσσεται στο χρόνο περιλαμβάνοντας και τις δικές του ιστορίες, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους.

 

Θέματα που αναπτύχθηκαν:

 • Η θεραπεία ζευγαριών στον ευρύτερο χώρο της οικογενειακής θεραπείας
 • Θεωρητικές συγκλίσεις με άλλες σχολές ψυχοθεραπείας
 • Τρόποι δουλειάς με ζευγάρια ( - Η αρχική διαπραγμάτευση,- Καταφατική διερεύνηση και εστίαση στις λύσεις, -Αναπαλάιωση και νέα νοήματα, - Αναστοχαστική ομάδα και αναστοχαστική διαδικασία, - Εξωτερίκευση του προβλήματος, -Η γλώσσα του προβλήματος και η γραμματική των συναισθημάτων, - Ο χάρτης των σχέσεων και παρουσία των "άλλων" στο ζευγάρι, - Συγχώνευση / Διαφοροποίηση:  φυγόκεντρες και κεντρομόλες φωνές)
 • Οι φάσεις ανάπτυξης της σχέσης του ζευγαριού
 • Έρωτας και μύθος
 • Χωρισμός: ξαναγράφοντας την ιστορία μιας σχέσης

Εισηγήτρια : Σμαρώ Μάρκου (Συστημική θεραπεύτρια, επόπτρια και εκπαιδεύτρια)

Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2009

Διάρκεια: Ιανουάριος 2009 - Ιούνιος 2009

------------------------------------------------

"ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΓΙΑΤΡΕΥΕΙ"

Εισηγητής: Dr. Δημήτρης Σταυρόπουλος, συστημικός θεραπευτής

"Στο σεμινάριο θα επεξεργαστούμε τα αιτήματα των συμμετεχόντων μέσω της "Αναπαράστασης του Οικογενειακού Συστήματος". Η μέθοδος συνδυάζει την ατομική αντίληψη με την ομαδική και τη συστημική διεργασία, στοχεύοντας στην "απεμπλοκή" από ανισορροπίες του οικογενειακού συστήματος, έτσι ώστε δεσμοί που "αρρωσταίνουν" να μεταμορφωθούν σε δεσμούς αγάπης που "γιατρεύουν".

Με την Αναπαράσταση ενός συστήματος προσφέρεται μια νέα δυναμική ευκαιρία προσέγγισης του προβλήματος - συμπτώματος, π.χ. του "επίσημου ασθενή" (identified patient), όταν βρεθούμε ως εκπρόσωποι στην αντίστοιχη θέση και το βιώσουμε έτσι 'εκ των έσω'.

Στο εργαστήρι θα δοθεί έμφαση στην εξάσκηση της αντίληψης για την 'συνήχηση του πεδίου', της δύναμης που συνδέει ακατάλυτα τα μέρη και τα μέλη κάθε συστήματος και ομάδας. Το πεδίο διαμορφώνεται απο (α) τους συμμετέχοντες στην ομάδα, τις προσδοκίες τους και τα αιτήματά τους, αλλά κυρίως από την ενεργή και παθητική μέθεξή τους και (β) την ενεργοποίηση του οικογενειακού συστήματος σε κάθε αντίστοιχη θεραπευτική διαδικασία.

Η εξοικείωση με την συνήχηση του πεδίου βοηθά ιδιαίτερα το θεραπευόμενο και τον εκπαιδευόμενο, αλλά κυρίαρχα το θεραπευτή και αργότερα τον εκπαιδευτή/επόπτη στην θεραπευτική παρέμβαση, γιατί αποκαλύπτει αδιόρατες πτυχές του θέματος που επεξεργαζόμαστε, προσανατολίζοντας σε απρόβλεπτες καινοτομικές λύσεις."

 

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Ημέρες/Ώρες: Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010, Σάββατο - 11:00-18:00, Κυριακή 11:00-17:00

 

"ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Στόχος του βιωματικού αυτού σεμιναρίου είναι η επεξεργασία αιτημάτων των συμμετεχόντων μέσω της Αναπαράστασης του Οικογενειακού Συστήματος.

Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την ομαδική με την οικογενειακή θεραπεία, στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα και οικογένειες να απεγκλωβιστούν από συμπτώματα που έχουν την πηγή τους σε ανισσοροπίες του οικογενειακού συστήματος, μετατρέποντας τους οικογενειακούς δεσμούς που αρρωσταίνουν σε δεσμούς που γιατρεύουν.

Εισηγητής: Δημήτρης Σταυρόπουλος, συστημικός θεραπευτής

Τόπος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Ημέρες και ώρες: Σάββατο 14/2/2009 & Κυριακή 15/2/2009, 10:00-18:00