Contact

Contact2020-10-05T16:46:44+03:00

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;Αίαντος 3α και Τροίας,

Βριλήσσια

Τ.Κ 15235

Τηλ Επικοινωνίας

2108063665 ,2106129290

Συχνές ερωτήσεις

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ιδρύθηκε το 1983 από τη Χάρις Κατάκη και ομάδα συνεργατών της . Εδρεύει στην Αθήνα αλλά έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε πολλές περιοχές σ’ όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά γενικότερα της έρευνας, των κοινωνικών επιστημών και της υγείας. Το συνεχώς διευρυνόμενο επιστημονικό δυναμικό συμβάλλει στην προώθηση και την υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου.

Οι υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει βασίζονται στη Συνθετική συστημική θεώρηση (Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας, ΣΥΜΟΣΥΘ),  στη βάση της οποίας έχει αναπτύξει και εξελίξει θεωρητικές έννοιες, μεθόδους και πληθώρα εργαλείων και τεχνικών για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα τα συστήματα στα οποία εντάσσεται (οικογένεια, εργασία, κοινότητα κλπ).

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται και μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες στους εξής τομείς:

 • Ατομική, Οικογενειακή, Ομαδική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Εκπαίδευση στη Συστημική /Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Πιστοποιημένης Ειδίκευσης και Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια Βραχείας Διάρκειας)
 • Σεμινάριαπου απευθύνονται είτε στο Ευρύ κοινό είτε σε Ειδικούς Ψυχικής Υγείας
 • Προγράμματα για παιδιά: υποστήριξη, μαθησιακά, επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες κλπ
 • Σεμινάρια και παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο/επιχειρήσεις
 • Ψυχοθεραπευτικά Δρώμενα – Μαραθώνιοι
 • Έρευνα
 • Εκδόσεις
 • Ανοιχτές Εκδηλώσεις
 • Ημερίδες, ομιλίες και σεμινάρια με Έλληνες και ξένους ομιλητές

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber  – European Family Therapy Association-E.F.T.A.).

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP). Οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy – EAP) http://www.europsyche.org/, και το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένο ως κέντρο ψυχοθεραπείας από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) http://nopg.gr/gr/.

Τα προγράμματα του Εργαστηρίου είναι εναρμονισμένα  και συνεχώς προσαρμόζονται  με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα όργανα:

 • Για την ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την  EFTA και την EAP, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (ΕΛΕΣΥΘΕΕΨΕ).

Για την εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και  η    Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής

Στη σημερινή εποχή, ολοένα και περισσότερες φωνές από πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία επισημαίνουν την ανάγκη για μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση των κοινωνικών –και όχι μόνο- φαινομένων. Φαίνεται πια σχεδόν βέβαιο ότι καμία μεμονωμένη και περιχαρακωμένη θεωρία, όσο φιλόδοξη κι αν είναι, δεν μπορεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει ικανοποιητικά την πολύπλοκη και ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα.

Η συνθετική /ολιστική προσέγγιση στηριγμένη πάνω σε γερές θεωρητικές βάσεις, δίνει πολλές εναλλακτικές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον, είναι ένα μοναδικό και πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση θεμάτων με εξαρτημένα μέλη της οικογένειας όπως: παιδιά, έφηβοι και νέοι, ηλικιωμένοι.

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επιστημονικά κατοχυρωμένη θεραπευτική προσέγγιση με εφαρμογή σε μεγάλο εύρος προβλημάτων. Έχει παράδοση πολλών δεκαετιών τόσο  στη Δύση όσο και στον ελληνικό χώρο. Ο συστημικός τρόπος σκέψης προσφέρει ένα ευέλικτο,   ευρύ και   συνθετικό πλαίσιο, το οποίο   διευκολύνει   την οργάνωση   της πολυπλοκότητας  που  αντιμετωπίζουν  οι  ειδικοί  του  χώρου  της  ψυχικής  υγείας  και διευκολύνει  την  επικοινωνία  μεταξύ  τους.

Η συνθετική συστημική θεώρηση (συνθετικό μοντέλο συστημικής θεραπείας – ΣΥΜΟΣΥΘ) είναι η επιστημονική βάση στην οποία στηρίζονται οι υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου.

Tο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, έχοντας δημιουργηθεί στη βάση μιας συνθετικής προσέγγισης, προσφέρει επί 30 χρόνια εκπαίδευση, θεραπεία και έρευνα στο χώρο της ψυχικής υγείας. Και επί 30 χρόνια εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο του κλάδου.

Η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την καθημερινή επαφή με επαγγελματίες του χώρου, εκπαιδευόμενους, γονείς και άλλες κοινωνικές ομάδες, ανέδειξε ως επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση και επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής υγείας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Εργαστήριο έχει ειδικευτεί στην παροχή επαγγελματικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα εξής:

1. Ειδίκευση στη Συστημική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Τετραετές, αναγνωρισμένο (EFTA  /  ΕΛΕΣΥΘEAP  /  ΕΕΨΕ) πρόγραμμα που απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας από όλη την Ελλάδα.

2. Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής (ΔΕΠΣΣΥ). Διετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών (επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, νομικοί, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού) με σκοπό την εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στους χώρους εργασίας τους. Εναρμονίζεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

3.Εκπαίδευση στη Συστημική και Οικογενειακή Συμβουλευτική. Τουλάχιστον τριετές πρόγραμμα που, όπως το ΔΕΠΣΣΥ, εναρμονίζεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (www.hac.com.gr) ως μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (www.eac.eu.com)

4. Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχολογική Αξιολόγηση. Τριετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ψυχολόγους που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στη χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (Τεστ MMPI, ΤΑΤ, Rorschach, κ.ά.) για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχικής λειτουργίας ενηλίκων.

5. Εισαγωγή στο Συστημικό Τρόπο Σκέψης. Μονοετές εισαγωγικό πρόγραμμα (διάρκειας 40 ωρών) απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διδαχθούν και εξοικειωθούν με τις θεωρητικές έννοιες και αρχές της συστημικής θεώρησης και τις εφαρμογές της στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.

6. Εποπτεία. Παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας συστημικής/οικογενειακής προσέγγισης σε άτομα και φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας ή / και με ανθρώπινα συστήματα σε ομαδική ή / και ατομική βάση. Ο τόπος και ο χρόνος των εποπτικών συναντήσεων καθορίζονται, κατόπιν  συνεννόησης.

7. Βραχύχρονες Εκπαιδεύσεις σε φορείς. Βραχύχρονη εκπαίδευση σε θεωρητικές έννοιες της συστημικής προσέγγισης και εφαρμογές της. Ο τόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενο των βραχύχρονων εκπαιδεύσεων καθορίζονται  σε σχέση με τις ανάγκες των φορέων που τις ζήτησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου, Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210-8063665, 210-6129290, Fax: 210-8062113, E-mail: info@ergastirio.eu

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς του χώρου ψυχικής υγείας οι οποίοι σκοπεύουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία.

Ενδιαφερόμενοι με βασικές σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργασιακή εμπειρία ή μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας, κ.ά.).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Συνθετική Συστημική /Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

(α) Θεωρητική κατάρτιση. Εργαστήρια βιωματικής επεξεργασίας

(β) Ζωντανή παρακολούθηση συνεδριών (ομαδικών, ατομικών και οικογενειακών) μέσω μονόδρομου καθρέφτη, σε προσομοίωση, μαγνητοσκόπηση και  ως παρατηρητής/εκπαιδευόμενος θεραπευτής.

(γ) Θεωρία και Πρακτική εξάσκηση σε θεραπευτικές Δεξιότητες και Τεχνικές.

(δ) Εποπτεία

· Ομαδική Ψυχοθεραπεία

(α Θεωρητική κατάρτιση και Τεχνικές. Εργαστήρια βιωματικής επεξεργασίας

(β) Ζωντανή παρακολούθηση ομαδικής θεραπείας μέσω μονόδρομου καθρέφτη, σε προσομοίωση, μαγνητοσκόπηση και  ως παρατηρητής/εκπαιδευόμενος θεραπευτής.

(γ) Θεωρία και Πρακτική εξάσκηση σε θεραπευτικές Δεξιότητες και Τεχνικές.

(δ) Εποπτεία

· Προσωπική (ομαδική) Ψυχοθεραπεία

Το τετραετές Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις καθώς και τις βιωματικές εμπειρίες σε όσους ενδιαφέρονται: να ειδικευτούν στη Συστημική/οικογενειακή θεραπεία.

Στο πρώτο έτος  οι ειδικευόμενοι εισάγονται στις βασικές έννοιες της συστημικής θεώρησης και των εφαρμογών της στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική θεραπεία. Στόχος είναι να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο η συστημική σκέψη εξελίχθηκε ως τις μέρες μας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και θα εισαχθούν στις βασικές θέσεις των διαφόρων σχολών όπως ιστορικά εμφανίστηκαν.

Επίσης, οι ειδικευόμενοι θα εξοικειωθούν με το ρόλο του συστημικού θεραπευτή-ψυχοθεραπευτή και θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες που απαιτούνται (θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματική μάθηση, παρακολούθηση ως παρατηρητές, προσομοιώσεις κλπ) σύμφωνα με το συνθετικό μοντέλο συστημικής θεραπείας.

Στο δεύτερο έτος στόχος είναι η σταδιακή ένταξη των ειδικευόμενων σε ενεργό ρόλο θεραπευτή στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης και η σύνθεση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν με την πρακτική. Επιδιώκεται η εξοικείωση των ειδικευόμενων με βασικές δεξιότητες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής και η θεωρητική τους τεκμηρίωση, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν την ικανότητα επαφής με συμβουλευόμενους / θεραπευόμενους στα πλαίσια της πρακτικής τους. Επίσης, θα διαπραγματευτούν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών προσαρμογής μέσα από το πρίσμα του συνθετικού συστημικού μοντέλου συστημικής θεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ).

Το τρίτο έτος, εστιάζει στη μελέτη και θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στις εφαρμογές της Συστημικής/οικογενειακής Θεραπείας στο χώρο της ψυχοπαθολογίας και στην εξοικείωσή τους με τους τρόπους διάγνωσης και αξιολόγησης, σε σύγκριση και με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις θα επικεντρωθεί το τρίτο έτος του προγράμματος. Επίσης οι ειδικευόμενοι θα ενημερωθούν για τους σκοπούς και τις μεθόδους έρευνας στην Συστημική/Οικογενειακή Θεραπεία.

Κύριος στόχος στο τέταρτο έτοςείναι η εποπτεία: οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν δείγματα δουλειάς τους, συνδέεται η θεωρία με την πράξη. Η εποπτεία γίνεται με περιστατικά από το χώρο εργασίας αλλά γίνεται και «ζωντανή» εποπτεία και αξιολόγηση περιστατικών των ειδικευόμενων σε περιστατικά από το χώρο της πρακτικής τους ή/και προσομοιώσεις. Επίσης, για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται  η συγγραφή διπλωματικής εργασίας για την οποία παρέχεται θεωρητική κατάρτιση, καθοδήγηση και εποπτεία.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εργαστηρίου, οι ειδικευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του συστημικού ψυχοθεραπευτή ή οικογενειακού θεραπευτή μόνο μετά το πέρας της σχετικής ειδίκευσής τους (ολοκλήρωση του προγράμματος ειδίκευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία) και την απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού από το Εργαστήριο.

Οι ώρες υλοποίησης του προγράμματος Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία επιτρέπουν την εγγραφή των ειδικευόμενων σε Επιστημονικές Εταιρείες Συστημικής/Οικογενειακής Θεραπείας (όπως η ΕΛΕΣΥΘEEΨΕEFTAEAP, κ.ά. ), ωσότου υπάρξουν νομικές κρατικές ή ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που θα καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχοθεραπευτή. Το Εργαστήριο αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραπάνω οργάνων και οι αναπροσαρμογές γίνονται αναδρομικά μόνο εφόσον απαιτείται.

Όσον αφορά τη κρατική κατοχύρωση του επαγγέλματος (Άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος) οι κανόνες, οι προϋποθέσεις και οι νόμοι που ισχύουν ΔΕΝ εξαρτώνται από το Εργαστήριο. Ισχύει ότι  έχει θεσμοθετηθεί από το κράτος ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ τόσο για τα επιμέρους επαγγέλματα (Σύμβουλος, Ψυχοθεραπευτής, Ψυχολόγος, Κοινωνικός λειτουργός, Γιατρός κλπ) όσο και για τις διάφορες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις ακαδημαϊκών σπουδών. Οι άνθρωποι του Εργαστηρίου μπορούν να σας ενημερώσουν αλλά κυρίως να σας παραπέμψουν –ανάλογα με τις σπουδές σας ή/και το επάγγελμα που έχετε δηλώσει- στους φορείς /οργανισμούς για να έχετε πιο έγκυρη και ενημέρωση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική απευθύνεται σε δυο κατηγορίες επαγγελματιών:

Ι. Επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας  (ψυχολόγους,  ψυχιάτρους, κοινωνικούςλειτουργούς) και σε

ΙΙ.Εκπαιδευτικούς,γιατρούς,νοσηλευτές,επιμελητέςανηλίκωνκαιάλλοινομικούς πουασχολούνταιμεοικογενειακάθέματα,καθώςκαιδιαχειριστέςανθρώπινωνπόρων (human  resourcesmanagers),οιοποίοιενδιαφέρονταινααποκτήσουνσυμβουλευτικές δεξιότητεςώστεναείναιπιοαποτελεσματικοίστοχώροεργασίαςτους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Συνθετική Συστημική /Οικογενειακή Συμβουλευτική

(α) Θεωρητική κατάρτιση. Εργαστήρια βιωματικής επεξεργασίας

(β) Ζωντανή παρακολούθηση συνεδριών (ομαδικών, ατομικών και οικογενειακών) σε μαγνητοσκόπηση, προσομοίωση και  ως παρατηρητής/εκπαιδευόμενος σύμβουλος.

(γ) Θεωρία και Πρακτική εξάσκηση σε συμβουλευτικές Δεξιότητες και Τεχνικές.

(δ) Εποπτεία με στόχο την υποστήριξη εφαρμογής συμβουλευτικών δεξιοτήτων και  παρεμβάσεων στον εργασιακό χώρο ή/και σε ιδιωτική πρακτική.

 •  Προσωπική (ομαδική) Ψυχοθεραπεία

Στο πρώτο έτος  οι ειδικευόμενοι εισάγονται στις βασικές έννοιες της συστημικής θεώρησης και των εφαρμογών της στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική θεραπεία. Στόχος είναι να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο η συστημική σκέψη εξελίχθηκε ως τις μέρες μας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και θα εισαχθούν στις βασικές θέσεις των διαφόρων σχολών όπως ιστορικά εμφανίστηκαν. Επίσης, οι ειδικευόμενοι θα εξοικειωθούν με το ρόλο του συστημικού συμβούλου και θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες που απαιτούνται (θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματική μάθηση, παρακολούθηση ως παρατηρητές, προσομοιώσεις κλπ) σύμφωνα με το συνθετικό μοντέλο συστημικής θεραπείας.

Οι ειδικευόμενοι που δεν έχουν επαγγελματική πρακτική, ενθαρρύνονται να έχουν πρόσθετες εμπειρίες πρακτικής άσκησης που θα τροφοδοτήσουν με θέματα και την εποπτεία. Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό τόσο από την πρακτική τους άσκηση όσο και από τον επαγγελματικό τους χώρο.

Στο δεύτερο έτος στόχος είναι η σταδιακή ένταξη των ειδικευόμενων σε ενεργό ρόλο συμβούλου στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και η σύνθεση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν με την πρακτική. Επιδιώκεται η εξοικείωση των ειδικευόμενων με βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και η θεωρητική τους τεκμηρίωση, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν την ικανότητα επαφής με συμβουλευόμενους στο πλαίσια της πρακτικής τους. Επίσης, θα διαπραγματευτούν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών προσαρμογής μέσα από το πρίσμα του συνθετικού συστημικού μοντέλου οικογενειακής θεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ).

Οι ειδικευόμενοι που δεν έχουν επαγγελματική πρακτική, ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πρόσθετες εμπειρίες πρακτικής άσκησης που θα τροφοδοτήσουν με θέματα και την εποπτεία. Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό τόσο από την πρακτική τους άσκηση όσο και από τον επαγγελματικό τους χώρο.

Όσοι  ολοκληρώσουνμεεπιτυχίατοδιετέςπρόγραμμαμπορούννακάνουναίτηση εισαγωγήςτους  στο  τρίτοέτος κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής τους από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και να αποφοιτήσουν από το τριετές πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και τις ισχύουσες προϋποθέσεις από  πλευράς επαγγελματικών συλλόγων,και ανάλογα με την κατεύθυνση των βασικών τους σπουδών/πτυχίου,  μετά το πέρας της παρακολούθησης του διετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής (ΔΕΠΣΣΥ), οι ειδικευόμενοι δικαιούνταιτηναπονομήπιστοποιητικούολοκλήρωσης, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή τους και την πιστοποίησή τους από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ΕΣΣ, www.hac.com.gr, και την Εuropean Association for Counselling EAC, http://www.eac.eu.com, κ..ά). και τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας».

Μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τρία έτη εκπαίδευσης στο Εργαστήριο μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του  «Συστημικού / Οικογενειακού Συμβούλου».

Οι προοπτικές επαγγελματικήςκατοχύρωσης των ειδικευόμενωνκαιεξέλιξηςστοχώροτηςσυμβουλευτικής,υπαγορεύονται από τις  ισχύουσες  νομικές  διατάξεις  και  τους  κανόνες  των  επαγγελματικών  συλλόγων  και συμβουλευτικών εταιρειών, και το τοπίο είναι ακόμα αρκετά ασαφές στο θέμα αυτό.

Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και τις ισχύουσες προϋποθέσεις από  πλευράς επαγγελματικών συλλόγων,και ανάλογα με την κατεύθυνση των βασικών τους σπουδών/πτυχίου,  μετά το πέρας της παρακολούθησης, οι ειδικευόμενοι του διετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής (ΔΕΠΣΣΥ), δικαιούνται την απονομή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή τους στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ΕΣΣ, www.hac.com.grκαι την Εuropean Association for Counselling EAC, http://www.eac.eu.com, κ..ά). link Με την εγγραφή στον παραπάνω σύλλογο δίνεται το δικαίωμα χρήσης του επαγγελματικού τίτλου «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας».

Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν βασικές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας ή τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν κατά περίπτωση ώρες ή να ολοκληρώσουν το τριετές πρόγραμμα Εκπαίδευση στη Συστημική και Οικογενειακή Συμβουλευτική, σύμφωνα με τις τωρινές απαιτήσεις πιστοποίησης από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (www.hac.com.gr) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (http://www.eac.eu.com) Για όσους έρχονται από κλάδους/επαγγέλματα εκτός ανθρωπιστικών σπουδών, είναι πιθανό στο εγγύς μέλλον να ζητηθεί από τους φορείς πιστοποίησης συμπληρωματική εκπαίδευση/μαθήματα ακαδημαϊκού επιπέδου.

Οι ειδικευόμενοι που διαμένουν εκτός Αθηνών μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα:

·Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία και το πρόγραμμα,
·Δεξιότητες και Παρεμβάσεις στην Συστημική Συμβουλευτική και
·Εκπαίδευση στη Συστημική και Οικογενειακή Συμβουλευτική

που υλοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 20 ώρες επί 11 μήνες (Σεπτέμβριος- Ιούλιος) στους χώρους του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Μέρος του Προγράμματος, το οποίο αφορά κυρίως την προσωπική (ομαδική) θεραπεία των εκπαιδευόμενων και την πρακτική τους στη συστημική ψυχοθεραπεία, μπορεί, εναλλακτικά, να υλοποιείται στην περιοχή διαμονής των εκπαιδευόμενων, υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου και από ειδικούς που πληρούν τα κριτήρια/προδιαγραφές του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο πέρα από τα απαραίτητα μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή  των  προσφερόμενων  εκπαιδευτικών   προγραμμάτων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εργαστηρίου, διαθέτει

 • κατάλληλους σεμιναριακούς χώρους, αίθουσες με μονόδρομους καθρέφτες, οπτικοακουστικά μέσα για παρακολούθηση συνεδριών,
 • επιπλέον σεμινάρια ημερίδες, μαραθώνιους δωρεάν ή επί πληρωμεί
 • δανειστική βιβλιοθήκη,
 • πρόσβαση στη σειρά «Κείμενα Εργασίας» του Εργαστηρίου για τους  ενδιαφερόμενους  για  θέματα  συστημικής επιστημολογίας και θεραπείας,
 • ελεύθερη πρόσβαση σε H/Yκαι σε ασύρματο δίκτυο (Wifi).
 • ηλεκτρονική  πρόσβαση εκπαιδευόμενωνσεέγκυραδιεθνήπεριοδικά συστημικής και οικογενειακής θεραπείας.,
 • δυνατότητα συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα που διεξαγάγει το Εργαστήριο,
 • εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Συμβολικού Κόστους
 • ζωντανή παρακολούθηση συνεδριών (ομαδικών, ατομικών και οικογενειακών) σε μαγνητοσκόπηση, προσομοίωση και  ως παρατηρητής πίσω από καθρέφτη ή μέσα στη διαδικασία.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εκπαιδευτεί στο Εργαστήριο μπορεί να συμπληρώσει την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και να την αποστείλει στην Γραμματεία του Εργαστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ergastirio.eu.

Πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, πραγματοποιείται συνάντηση/συνέντευξη των υποψηφίων ειδικευόμενων με μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Εργαστηρίου με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των ειδικευόμενων που θα στελεχώσουν τα προγράμματα.

Η εγγραφή σας στο newsletterτου Εργαστηρίου μέσω του site μας θα σας προσφέρει συνεχή ενημέρωση στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση για τις νέες δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Επίσης, μη διστάσετε να μας στείλετε αίτημα φιλίας στη σελίδα μας στο Facebook(Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων link) ή να μας ακολουθήσετε στο Τwitter ή να συνδεθείτε μαζί μας στο Linkedin! Η Γραμματεία του Εργαστηρίου είναι πάντοτε διαθέσιμη να σας ενημερώσει για τις τελευταίες ανακοινώσεις και δράσεις του Εργαστηρίου στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-8063665, 210-6129290 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ergastirio.eu