Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις2019-01-10T14:23:43+00:00

E.A.P.

Ευρωπαϊκή Εταρεία Ψυχοθεραπείας

Ο βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής των κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας.

ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

E.F.T.A. - TIC

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας

Ο στόχος του EFTA-TIC είναι να αναπτύξει το δίκτυο των ινστιτούτων κατάρτισης και των εκπαιδευτών σε συστημική πρακτική σε όλη την Ευρώπη.

Ε.Ε.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) είναι η Εθνική Εταιρεία των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ε.A.C

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας Πιστοποίησης Συμβούλων πιστοποιεί το Εργαστήριο

Κ.Δ.Β.Μ 1

Κέντρο Δια βίου Μάθησης 1