Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις2024-03-22T16:32:11+00:00

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/.

To Εργαστήριο είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber – European Family Therapy Association-E.F.T.A.).

Το Εργαστήριο αποτελεί, επίσης, το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)

Οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/, και το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένο ως κέντρο ψυχοθεραπείας από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.)  http://nopg.gr/gr/.

Τα προγράμματα του Εργαστηρίου είναι εναρμονισμένα  και συνεχώς προσαρμόζονται  με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα όργανα:

  • Για την ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την  EFTA και την EAP, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΨΕ).
  • Για την εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.

E.A.P.

Ευρωπαϊκή Εταρεία Ψυχοθεραπείας

Ο βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής των κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας.

ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

E.F.T.A. - TIC

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας

Ο στόχος του EFTA-TIC είναι να αναπτύξει το δίκτυο των ινστιτούτων κατάρτισης και των εκπαιδευτών σε συστημική πρακτική σε όλη την Ευρώπη.

Ε.Ε.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) είναι η Εθνική Εταιρεία των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

IAGP

International Association for Group Psychotherapy & Group Processes

Ε.A.C

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας Πιστοποίησης Συμβούλων πιστοποιεί το Εργαστήριο

Κ.Δ.Β.Μ 1

Κέντρο Δια βίου Μάθησης 1

BACP

British Association for Counselling and Psychotherapy