Το σκεπτικό

Το σκεπτικό2019-01-10T14:29:33+00:00

Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία και πράξη, το Εργαστήριο έχει εξελιχθεί σε έναν πολύπλευρο και πολυπρόσωπο οργανισμό και διευρύνει συνεχώς τους προσανατολισμούς και τις δραστηριότητες του. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι απέναντι στην κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην κατανόηση και την αντιμετώπισή της αναγγείλαμε, το 2010, το Πρόγραμμα Κοινωνικών Δράσεων (ΠΚΔ).

Ο σχεδιασμός του ΠΚΔ είχε ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι, πίσω από τα οικονομικά προβλήματα –τα οποία ευθύνονται για τη θέση που, ως χώρα, πήραμε στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης– κρύβονται βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα που ελλόχευαν από καιρό και τα οποία η οικονομική αυτή κρίση έφερε και θα συνεχίσει να φέρνει στην επιφάνεια.

Εξετάζοντας τα τεκταινόμενα από την συστημική οπτική –η οποία αποτελεί και το θεωρητικό υπόβαθρο για την ερευνητική, θεραπευτική, εκπαιδευτική και εκδοτική δραστηριότητα μας– γνωρίζουμε πως η κρίση που βιώνουμε θα μπορούσε να γίνει το εφαλτήριο μιας ουσιαστικής και βαθιάς μεταμόρφωσης: κάτω από το έκδηλο χάος υπάρχει μια άλλη τάξη πραγμάτων, που όταν έρθει η ώρα, θα εκδηλωθεί με τη μορφή νέων δομών και νέου κύκλου διεργασιών σε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης.