Έρευνα Αγοράς

Έρευνα Αγοράς2019-02-25T19:01:10+00:00

Έρευνα Αγοράς

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων δραστηριοποιείται στη διενέργεια ερευνών αγοράς, συμπεριφοράς καταναλωτή, τεχνικών προώθησης, προαγωγή λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας, για λογαριασμό επιχειρήσεων ή φορέων.

Στόχος των ερευνών αγοράς είναι η μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αγοράς στόχου, το μέγεθος της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν σε μια αγορά.

Η έρευνα αγοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής καθώς με τη βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να βασιστούν σε αυτήν και να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.

Το εργαστηριο αναλαμβάνει μετά από ενημέρωση της επιχείρησης/ φορέα να διενεργήσει ποιοτικές ή ποσοτικές έρευνες που περιλαμβάνουν την εύρεση του δείγματος, τη συλλογή των δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία, τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων και την παρουσίαση τους στα στελέχη των επιχειρήσεων ή φορέων.

Για περισσότερερες πληροφορίες ή ερωτήσεις απευθυνθείτε στο info@ergastirio.eu ή στην Γραμματεία του Εργαστηρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ