Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών – Εποπτών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών – Εποπτών
2019-01-29T16:24:04+00:00

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών – Εποπτών

Δείτε την Εκπαίδευση μέσα από έναν διαφορετικό ρόλο.

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών – Εποπτών αποσκοπεί στη συστηματική εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Εποπτών στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Θεραπεία Οικογένειας. Οι προδιαγραφές του καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που θεσπίζει η EFTA και η EAP για τους εκπαιδευτές και επόπτες των Κέντρων Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών θα πρέπει να:

 1. έχουν ολοκληρώσει τετραετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία και να είναι πιστοποιημένοι οικογενειακοί / συστημικοί θεραπευτές.
 2. είναι μέλη επιστημονικών των εταιρειών (E.F.T.A., Ελ.Ε.Συ.Θ. EAP, ΕΕΨΕ)
 3. έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη κλινικής επαγγελματικής εμπειρίας, ως θεραπευτής συστημικής θεραπείας οικογενειών, ατόμων και ομάδων, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους ως θεραπευτές (τουλάχιστον 500 ώρες).

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εποπτών παρέχεται από τους Εκπαιδευτές και Επόπτες, συνεργάτες του Εργαστηρίου με αναγνωρισμένη εμπειρία και εκπαίδευση στη Συστημική – Οικογενειακή και Ομαδική Θεραπεία.

Υπεύθυνη Προγράμματος : Χάρις Κατάκη

Το Πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει:

 1. 4 χρόνια παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης συστημικής με τον ρόλο του Βοηθού Εκπαιδευτή
 2. 60 τουλάχιστον ώρες εποπτείας της δουλειάς τους ως Εκπαιδευτές
 3. 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτής, εφόσον ο εκπαιδευόμενος δεν προτίθεται να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στην κατηγορία του Επόπτη (για τη πιστοποίηση επόπτη από την ΕΛΕΣΥΘ, χρειάζεται επιπλέον 1 χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας).
 4. Παρουσίαση βιντεοσκοπημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας με βιβλιογραφική παρουσίαση του θεραπευτικού σχεδιασμού.

Εφόσον ο εκπαιδευόμενος καλύψει τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση του στην επόμενη βαθμίδα, αυτή του Επόπτη.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εποπτών

Η εκπαίδευση των Εποπτών είναι η επόμενη βαθμίδα η οποία αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία είναι εξατομικευμένη και αποσκοπεί στην άσκηση εποπτείας σε κλινικό επίπεδο.

Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος επόπτης:

 1. 2 χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτής στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία. Σε περίπτωση που έχει ήδη πιστοποιηθεί κάποιος ως Εκπαιδευτής, απαιτείται ένας χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης.
 2. 2 χρόνια παρακολούθησης και συμμετοχής στο μάθημα εποπτείας της Χ. Κατάκη σε δύο διαδοχικά τέταρτα έτη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία παράλληλα με απασχόληση ως Εκπαιδευτής (βλ. 1η Προϋπόθεση).
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης με την ιδιότητα του Εποπτευόμενου Επόπτη (τουλάχιστον 20 ώρες με έναν ή περισσότερους δικούς του εποπτευόμενους).
 4. Τουλάχιστον 40 ώρες εποπτείας στον εποπτικό του ρόλο με τη Χ. Κατάκη ή άλλον επόπτη του Εργαστηρίου.
 5. Παρουσίαση ενός εποπτικού περιστατικού του ειδικευόμενου επόπτη με βιβλιογραφική υποστήριξη

Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της 4ετούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Η παρακολούθηση του Προγράμματος δεν δεσμεύει το Εργαστήριο για την παροχή εργασίας στους απόφοιτους.

Έχετε απορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ