Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
& Εποπτείας

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
& Εποπτείας
2023-08-29T14:51:49+00:00

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  &

Εποπτείας στη Συστημική Θεραπεία

Εποπτεία Αποφοίτων μέσα και από Θεωρητική Ενδυνάμωση

Στόχος του Προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη συνέχιση της θεωρητικής ενδυνάμωσης και της εποπτείας των απόφοιτων. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Στόχος είναι να καλυφθούν οι νεότερες εξελίξεις σε Νευροεπιστήμες, στη Θεωρία Συναισθηματικού Δεσμού και στο Τραύμα.
  2. Να υλοποιηθεί θεωρητική και βιωματική εμβάθυνση στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής, σε τομείς, όπως η Θεραπεία Ζεύγους, η Οικογενειακή και Ομαδική Θεραπεία, καθώς και ειδικά θέματα της εποχής.
  3. Να διευκολυνθεί η επανασύνδεση η δικτύωση ως αντιμετώπιση της μοναχικότητας του επαγγέλματος και της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out).
  4. Να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί η συνεχιζόμενη εποπτική εμπειρία μέσα από την ομαδική διεργασία.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και επι πτυχίω εκπαιδευόμενους του τετραετούς προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Προσέγγιση του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να ενημερώνονται για τις σύγχρονές τάσεις του κλάδου της ψυχοθεραπείας και να επανασυνδεθούν με το δίκτυο του Εργαστηρίου.            

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΟΜΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διενεργείται σε έντεκα αυτοτελείς μηνιαίες συναντήσεις εποπτείας διάρκειας  (8) ωρών (ημέρα, Σάββατο, ώρες 10.00-18.00)

Οι συναντήσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν θεωρητικές/βιωματικές θεματικές ενότητες πλαισιωμένες από σύγχρονη βιβλιογραφία και νέα ερευνητικά δεδομένα. Σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση θα δίνεται έμφαση σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα θεωρίας, η οποία θα παρουσιάζεται, κυρίως, μέσα από βιωματική επεξεργασία και θα αναφέρεται σε σύγχρονες και επίκαιρες θεματικές του κλάδου της ψυχοθεραπείας.

Στην εποπτεία, που θα ακολουθεί και θα είναι εστιασμένη στη θεματική που πραγματεύεται κάθε φορά η ομάδα θα δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να παρουσιάζουν σχετικά περιστατικά της δικής τους κλινικής πρακτικής άσκησης. Η ανταλλαγή και ανατροφοδότηση μέσα από την παρουσίαση διαφορετικών κλινικών περιπτώσεων στην εποπτεία ομότιμων βοηθούν στην εξέλιξη της κλινικής πρακτικής των συμμετεχόντων. Πιστοποιημένοι Επόπτες του Εργαστηρίου, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι επόπτες θα συντονίζουν την εποπτική ομάδα του προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Έχετε απορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ