Με χάρτι και πυξίδα

Αποτελώντας τη φυσική συνέχεια του τόμου Με γόμα και καθρέφτη, το βιβλίο πιάνει το νήμα των αφηγήσεων συστημικής ψυχοθεραπείας από εκεί όπου σταμάτησε το προηγούμενο. Τα θέματά του, διατυπωμένα με άμεσο, αυθεντικό και κατανοητό τρόπο, αγγίζουν την επικαιρότητα: σύγχρονες μορφές συμβίωσης της μετανεωτερικής εποχής, διαγενεολογικές επιπτώσεις της βίας και των τραυματικών εμπειριών, οικογενειακή θεραπεία και χρήση ουσιών, ψυχοθεραπεία και πνευματικότητα, ψυχοθεραπεία με δικαστική εντολή. Ένα σημαντικό βιβλίο που αναδεικνύει τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς των εμπλεκόμενων –θεραπευόμενων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας– στη θεραπευτική διαδικασία.

Από τον Πρόλογο της Χ. Κατάκη

2020-07-15T16:56:05+00:00