Νέο Σεμινάριο: Διερευνώντας την εγκληματική συμπεριφορά – θεραπευτικές παρεμβάσεις

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων διοργανώνει εισαγωγικό σεμινάριο με τίτλο:

«Διερευνώντας την εγκληματική συμπεριφορά – θεραπευτικές παρεμβάσεις:
όταν η Ψυχολογία συνομιλεί με την Εγκληματολογία και τη Νομική επιστήμη»

Στο σεμινάριο αυτό θα επιχειρηθεί η προσέγγιση της  εγκληματικής (παραβατικής) συμπεριφοράς,  ως πολυπαραγοντικό ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο καθώς και των συνεπειών του σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την  διερεύνηση  αντικοινωνικών τρόπων δράσης .

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • H εξοικείωση των συμμετεχόντων  με θεωρητικές έννοιες και ερευνητικά εργαλεία που άπτονται της επιστήμης της Εγκληματολογίας καθώς και της Δικαστικής Ψυχολόγίας.
  • H διερεύνηση του ρόλου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε ότι αφορά στη δικονομική διαδικασία.
  • Η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της ανάλυση πραγματικών περιστατικών (case studies) από τα εγκληματικά νέα.
  • Η αξιοποίηση της θεραπευτικής εμπειρίας  (θεραπευτών ,δικαστικών ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών) με άτομα που εμπλέκονται με τον νόμο ως θύτες ή θύματα Αναστοχασμοί.
  • Η παρουσίαση  θεραπευτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τις μορφές αντικοινωνικής δράσης.

Εισηγήτρια: Γ. Τσανούλα, Κοινωνιολόγος – Εγκληματολόγος / Συστημική Θεραπεύτρια

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
Ώρες Διεξαγωγής: 17.30 – 21.30
Δικαίωμα Συμμετοχής: 20 ευρώ
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά ( On line) 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο info@ergastirio.eu καθώς και τηλεφωνικά στα 2106129290 και 2108063665.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

2021-06-01T13:55:41+00:00