Πένθος και Συμβουλευτική: Τεχνικές για τη Διαχείριση της Απώλειας

 

Οι απώλειες και το πένθος που αυτές εγείρουν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μας στη ζωή. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα προσεγγίσουμε το θέμα τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά. Στο πρώτο μέρος, θα εξετάσουμε βασικές έννοιες γύρω από την απώλεια και το πένθος, θα εστιάσουμε στις σύγχρονες θεωρίες πένθους και στα μοντέλα θρήνου και θα αναφερθούμε στις πολυεπίπεδες εκδηλώσεις του θρήνου, καθώς και στους παράγοντες που επιδρούν σε αυτές. Στο δεύτερο μέρος, θα εστιάσουμε σε βασικές αρχές, κατευθύνσεις και τεχνικές στη συμβουλευτική στο πένθος, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη διερεύνηση των προσωπικών μας πεποιθήσεων και στάσεων γύρω από τις απώλειες.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022
Ώρες Διεξαγωγής: 18.00 – 21.00
Εισηγήτρια: Όλγα Κοτρώτσου, Ψυχολόγος  MSc, ειδικευμένη στη Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Δικαίωμα Συμμετοχής: 25 ευρώ

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

2022-02-15T18:20:30+00:00