Γραπτά Αποτυπώματα

 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αναλύει τον ρόλο που διαδραματίζει ο γαπτός λόγος στην επίλυση διαχρονικών σχεσιακών αδιεξόδων και στην ενδυνάμωση και τον εμπλουτσιμό της επικοινωνίας. Βασίστηκε στα πρωτότυπα γραπτά κείμενα και μηνύματα που προκύπτουν μέσα στη θεραπευτική διαδικασία και αποτελούς προϊόν αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε θεραπευτές, θεραπευόμενους και σημαντικούς άλλους. Όλων των ειδών τα μηνύματα που ανταλλάσονται λειτουργούν σαν «θεραπευτικά περιστέρια», τα οποία μεταφέρουν μηνύμα για μικρά αλλά, κυρίως, για μεγάλα θέματα της ύπαρξης και της συνύπαρξης: για την αγάπη, το δίκιο, τη λύτρωση, τις αποφάσεις ζωής, την αγαλλίαση που προσφέρει η συναισθηματική επαφή με τους άλλους.

Ευελπιστούμε ότι το πόνημά μας θα φάνει χρήσιμο σε όσους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συναφών ειδικοτήτων επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο στην καθημερινή τους πρακτική. Θεωρούμε όμως ότι τα κείμενα και οι αναφορές του βιβλίου θα μπορούσαν να ενδιαφέρονν επίσης, ένα μέρος του ευρύτερου κοινού που προβληματίζεται για τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, καθώς και άτομα ή όμαδες που ασχολούνται με τη δημιουργική γραφή και τη λογοτεχνία.

2022-09-13T18:08:41+00:00