Το Εργαστήριο στην EFTA 2022, Ljubljana

Δυναμική ήταν για ακόμα μια φορά η παρουσία του Εργαστηρίου στο 11ο Συνέδριο της EFTA στη Ljubljana της Σλοβενίας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις συμμετοχές μας στο συνέδριο μεταξύ 7-10 Σεπτεμβρίου 2022.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022:

The work of art as a means of exploring, expanding and enriching our psyche as therapists: Bridging self-reference with the role of the systemic therapy-trainee. 

Dimitris Priftis, Maria Pirounaki – Lioni, Elena Stolaki, Maria Liakou, Panagiota Papazoglou, Vasiliki Vassara

Under the supervision of our trainers Maria Pirounaki and Elena Stolaki, we experienced at the Museum of Modern Art, the use of a self-selected work of art first in self-reflection as trainees, deepening both our role- and self-awareness, second in a shared common abstracted sequence of all self-reflections, enhancing our bonding. In this workshop we focus on the process of enabling the emergence of each one’s non-conscious emotional state in a simultaneous dialogue with his/her conscious convictions regarding the self and the role ‘trainee’. We emphasize the importance of the recognition and the acceptance for the therapist-to-be, of personal emotions and experiences in distinction to those of the client through means of a work of art. Participants will have the chance of becoming familiar with the use of experiential exercises based on portable art forms and also to tell the difference among the use of art in training, psychoeducation and therapy.

Four Mediterranean voices advocating for the necessity to listen to our inner selves and to each other attentively, in the face of conflict and other challenging situations

Maria Pirounaki Lioni

During therapy, alternatively to usual ‘graduation’, an elaboration at the deepest levels of the client’s psyche can be processed within the context of systemic therapy group, in combination with individual sessions. It concerns the elaboration of existence and presence, still unrefined, sometimes even mentally, of the inner child inside the client which he approaches and processes, not at the level of connections through awareness or emotional charge. The client is submerged to re-experiencing from scratch emotions of the child back then, which had to be suppressed. Currently they emerge and overwhelm, even conquer the client. This theoretical suggestion is defined, identifying points of proximity and affinity with a series of theories. The therapist’s attitude is depicted as well as techniques and tools such as pieces of art and symbolic objects, enhancing the rewriting of a new functional childhood through ‘family transference’ experiences in the therapeutic group.

 

 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 – Στρογγυλό Τραπέζι

Family Oriented Group Therapy: Family therapy without a family

Chair(s): Charis Katakis (Laboratory for The Study Of Human Relations, Greece)
Discussant(s): Brent Atkinson (The Couples Clinic)

The aim of this round table is to present a model of therapy according to which family therapy and systemic group therapy are considered two sides of the same coin. Family oriented group therapy (F.O.G.T.) is the most distinctive expression of Greek systemic practice. These groups promote the reconstruction of attitudes, concepts, and beliefs about family life (values, roles & behaviors). When one member of the family enters long-term family-oriented group therapy, she or he becomes the vehicle for pervasive family change. This shared exploration of the systemic nature of relationships, promotes the reestablishment of connectedness and therefore resembles a microcosm of a healthier society. The presenters will focus on different aspects of the model (therapy & training) and following a dialogical approach, will attempt to provide an all-inclusive perspective of this model.

Presentations of the Symposium

 • Family Oriented Group Therapy in the context of an integrative model of psychotherapy: The Greek paradigm
  Charis Katakis

As we move away from traditional family therapy to a broader view of systemic therapy, we are witnessing a growing awareness of the usefulness of groups. The aim of this presentation is to highlight the integrative theoretical framework on which Family Oriented Group Therapy Model is based. Τhese theoretical conceptualizations as well as their applications in our clinical work with groups, families, individuals, communities and training of professionals, were woven in the canvas of Greek culture – classical Greek thought as well as recent everchanging socioeconomic and psychosocial patterns of family and community life.

 • Group process, neuroscience, attachment and systems: The Family Oriented Group Therapy Model
  George Bogdanis

Although all forms of therapy take into consideration the therapeutic relationship to help clients achieve self-growth and overcome personal and relational difficulties, the interpersonal environment of group therapy offers unique opportunities to reactivate one another’s inner worlds and provide support for each other, all within the secure base that the therapists and the group provide. Furthermore, therapeutic changes can be promoted in circumstances that provide moderate emotional arousal, a context of safe emotional space and attuned interpersonal relationships support so the clients can achieve experiential awareness of experiences that revise earlier implicit polarized core beliefs.

The aim of the presentation is to illustrate how our integrative model of systemic psychotherapy focusing in the relations between cognitions, emotion and attachment in group therapy utilize neuroscience, interpersonal neurobiology, attachment theory and systemic thinking to promote therapeutic changes in group therapy. The presentation will be enriched with clinical material from our clinical practice.

 • Bringing Family Oriented Group Therapy with family sessions inside and outside the group
  Maria Leto Katakis

This presentation aims to explore the intersection of Family and Group Therapy in the context of an integrative model of systemic psychotherapy. Bridging these two modalities can be achieved both by inviting the family of a specific group member in a regular group session as well as by conducting auxiliary family sessions parallel to the standard group sessions. In analysing different aspects of these interventions and explaining the rationale of our therapeutic model, we will refer to why, when and whom we will engage in these family sessions, both inside and outside the group. Based on a presentation of relevant clinical material, participants will have the opportunity to experience in vivo the effectiveness, advantages and limitations of this type of interventions.

 • The training of therapists in Family Oriented Group Therapy
  Christos Ziouvas

Coordinating Family Oriented Group Therapy is a complex process and interventions take place simultaneously in multiple levels. The training of therapists in this type of therapy is a demanding long-term process during which trainees attempt to comprehensively and creatively integrate basic concepts from two distinctive therapeutic traditions. In this presentation we outline the main goals and procedures of this training and we briefly discuss the challenges for both trainees and trainers. Questions referring to specific topics developed by colleagues in the same round table will be addressed from the viewpoint of the trainer.

 • Therapy of trainee therapists: A sine qua non
  Era Moulaki

The therapy of the therapists is a basic dimension of our training program. From the early stages of their training, all trainees participate as members in long-term family-oriented psychotherapy groups, together with non-professionals. As psychotherapists, we try to offer our services in the most professional and empathic way knowing that our job lies upon a deep personal level. This in vivo learning experience of our trainees deepens their understanding of group and family dynamics and interactional patterns. Through this personal journey, future therapists assimilate the theoretical and practical knowledge accumulated during their training years. A synergy of theory, practice and personal therapy that optimizes the learning outcomes. In these troubled times, decisive role in helping our trainees deal with challenges was the continuation of group therapy in an online form. The aim of this presentation is to illustrate this process that helps trainees form their personal and professional identity.

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

The use of letter writing in promoting systemic change in families

Charis Katakis, Irene Reppa

This workshop aims at exploring the role of the written word in the therapeutic process. In the context of an integrative model of systemic psychotherapy, written messages and letters emerge from an interactive process between therapists, patients and significant others. A key feature of these written texts is the positive re-framings of both personal and collective behaviors and choices, which have been proven to be particularly effective in resolving relational impasses and in strengthening and enriching communication.

Through a short theoretical presentation, clinical material demonstration and a number of small group discussions and tasks, participants will be introduced to the key aspects of this technique. The workshop is addressed to therapists, trainees and other mental health professionals who are looking for opportunities to enrich their practical repertoire of approaches and techniques. This approach seems highly relevant, at a time when new ways that enhance and re – establish intercommunication and cooperation are crucial.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, υπήρξε και η τιμητική βράβευση της κας Χάρις Κατάκη για τη προσφορά της στην Οικογενειακή Θεραπεία.

2022-10-06T13:20:40+00:00