Λοράνδος Επαμεινώνδας

Απολαμβάνει με πάθος την εξερεύνηση της ζωής, να βρίσκεται με ανθρώπους και να συν εξελίσσεται μαζί τους σε σχέσεις που εμπνέουν. Κατάγεται από το νησί της Ιθάκης, ζει και εργάζεται στην Αθήνα στην περιοχή της Γλυφάδας όπου ασκεί την ιδιωτική πρακτική, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας / συμβουλευτικής σε ενήλικες και εφήβους, εποπτεία και εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και Coaching σε στελέχη οργανισμών/εταιρειών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης. Είναι παντρεμένος, πατέρας 3 παιδιών.

Είναι Ψυχοθεραπευτής, θεραπευτής ζεύγους, οικογένειας και ομάδας, κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP), European Association for Psychotherapy (EAP). Επίσης, έχει διεθνή αναγνώριση ως Ειδικός Σύμβουλος Εξαρτήσεων (ICADC) από το International Certification & Reciprocity Consortium (IC&RC) καθώς και είναι πιστοποιημένο Στέλεχος ΣΥΥ, (Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών), (No: ΣΒ968), Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΕΚΕΠΙΣ).

Οι βασικές του σπουδές αφορούν στην Κοινωνική Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI), Αθηνών (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), με μεταπτυχιακή εκπαίδευση (ΜΑ) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Έχει μετεκπαιδευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και Θεραπεία Οικογένειας στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (ΕΔΑΣ), όπου έχει παρακολουθήσει και την τετραετή εκπαίδευση στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών – Εποπτών (Train the trainerssupervisors).

Το επαγγελματικό του ταξίδι στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, ξεκίνησε το 1995 και από τότε έχει υπάρξει σε μια πληθώρα διεπιστημονικών ομάδων ως θεραπευτής, διοικητικός και επιστημονικός υπεύθυνος, επόπτης και εκπαιδευτής επαγγελματιών. Παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, έχει εργαστεί επί σχεδόν 30 έτη σε αναγνωρισμένους οργανισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας καθώς και σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σε επιτελικές θέσεις ευθύνης.

Επιπλέον, έχει λάβει σειρά μεταπτυχιακών επιμορφόσεων/εξειδικεύσεων όπως η “Εκπαίδευση στη διαχείριση της πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων” & “Διοίκηση και Κοινωνικός σχεδιασμός στο πεδίο των εξαρτήσεων” Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), σε συνεργασία με το School of Medicine, Department of Psychiatry – University of California, San Diego, U.S.A. και το Graduate School of Social Work, Boston College, U.S.A, στην “Συνέντευξη Κινητοποίησης – Motivational Interviewing” Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), & Centre on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions (CASAA), στη “Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία Ζεύγους – Emotionally Focused Therapy (EFT)” στο Greek EFT Network, στη «Διαχείριση Μετατραυματικών Διαταραχών» με τη μέθοδο “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” στο Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, στη Συστημική Ηγεσία στους Οργανισμούς και στην Εκτιμητική Θεραπευτική Προσέγγιση (Systemic Leadership & Appreciative Inquiry Approach) στο THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & KCC Foundation London (Peter Lang – Elspeth Mc Adam) καθώς και στο In Dialoque – Leadership & Organizational Development (Υποτροφία ΙΚΥ No: 2013-3-GR1- GRU03-17324).

Η φιλοσοφία του και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη θεραπευτική σχέση, την εποπτεία και την εκπαίδευση είναι συνθετικός. Ως βάση έχει τη δέσμευση να εφαρμόζει τις αρχές της συστημικής προσέγγισης και τις ηθικές-εκτιμητικές πρακτικές (Systemic & Appreciative Inquiry Approach), καθώς αυτές εμπλουτίζονται από την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (Attachment Theory), τις διδαχές της αφηγηματικής ψυχολογίας (Narrative Psychology), τις φιλοσοφικές θέσεις του κοινωνικού κονστριουξιονισμού (Social Constructionism), λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας, των νευροεπιστημών καθώς και των ευρύτερων μετανεοτερικών προσεγγίσεων στα ανθρώπινα συστήματα γενικά.

Τέλος, η επαγγελματική του στάση διέπεται από τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας των Οργανισμών και Εταιρειών των οποίων είμαι ενεργό μέλος:

Mob: +306937088784

 

2022-10-13T12:00:11+00:00