Σεμινάριο για το Γενεόγραμμα στο Εργαστηριο!

Οι Οικογένειες επαναλαμβάνονται. Ό,τι συμβαίνει στη μια γενεά συχνά επαναλαμβάνεται στην επόμενη, υπάρχει δηλαδή η τάση να ξαναπαίζεται το ίδιο «έργο» από γενεά σε γενεά, αν και η πραγματική συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Πρόκειται για την πολλαπλή γενεαλογική μεταβίβαση οικογενειακών προτύπων, κατά τον ορισμό του Μπόουεν {…}  Στο γενεόγραμμα αναζητούμε τύπους λειτουργίας, σχέσεων και δομής που συνεχίζονται ή εναλλάσονται από τη μια γενεά στην επόμενη. (To Γενεόγραμμα, Μονικα Μακ Γκολντρικ, Εκδ. Κέδρος)

Το Γενεόγραμμα βοηθάει τον Ειδικό :

  • να διακρίνει τα πρότυπα των οικογενειακών αλληλεπιδράσεων
  • να κατανοήσει ένα πρόβλημα σε περισσότερα επίπεδα
  • να προχωρήσει σε δοκιμαστικές προβλέψεις για την οικογένεια
  • να ξεχωρίζει τα βασικά τριγωνικά σχήματα που επαναλαμβάνονται
  • να διακρίνει ποιά οικογενειακά υποσυστήματα παρουσιάζουν συγχώνευση

2022-10-11T19:21:22+00:00