29&30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΗΣ EFTA