Πιστοποιημένη Εκπαίδευση EMDR στο Εργαστήριο!

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, σε συνεργασία με την TACT Hellas και την EMDR Europe ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης στη θεραπευτική μέθοδο EMDR.

 

 

 

 

 

2023-06-27T14:43:16+00:00