Εισαγωγή στη Συστημική Αναπαράσταση – Σεμινάριο στο Εργαστήριο

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μέθοδος συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία εμπλουτίζει και συμπληρώνει την ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική. Αποτελεί έναν τρόπο επεξεργασίας ποικίλων θεμάτων που δημιουργούνται εντός των ανθρώπινων συστημάτων (άτομα, οικογένειες, οργανισμούς, κα). Θεμελιωτής της μεθόδου είναι ο γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής Bert Hellinger (1925-2019).

Ο Hellinger ενσωμάτωσε στοιχεία από πολλές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις καταλήγοντας σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν, πρωτίστως, κάθε οικογενειακό σύστημα. Έχει αποδειχθεί ότι αυτές τις αρχές τις αντιλαμβανόμαστε και σε άλλα συστήματα. Οι αναπαραστάσεις αναδεικνύουν και αξιοποιούν, μέσα από μια αποκαλυπτική βιωματική διεργασία, αρχές που συναντάμε στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές και έννοιες της Συστημικής Αναπαράστασης και η ανάδειξη της πολύπλευρης αξιοποίησής της στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία.

  • Στόχοι: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:
    • Να εισαχθούν στις βασικές έννοιες, αρχές και αξίες της θεωρίας της Συστημικής Αναπαράστασης
    • Να ζήσουν μέσα από βιωματική επεξεργασία, και με σεβασμό στον ρόλο τους ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, την επίδραση αυτής της διεργασίας
    • Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πολύπλευρη αξιοποίησης της Συστημικής Αναπαράστασης στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία
  • Σάββατο, 18 Μαϊου 2024
  • Ώρες, 10:00 – 16:00
  • Δικαίωμα Συμμετοχής : 50 ευρώ

 

 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο info@ergastirio.eu

 

 

2024-04-15T19:50:50+00:00