Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Εποπτείας

Στόχος του Προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη συνέχιση της θεωρητικής ενδυνάμωσης και της εποπτείας των απόφοιτων. Πιο συγκεκριμένα:
  1. Στόχος είναι να καλυφθούν οι νεότερες εξελίξεις σε Νευροεπιστήμες, στη Θεωρία Συναισθηματικού Δεσμού και στο Τραύμα.
  2. Να υλοποιηθεί θεωρητική και βιωματική εμβάθυνση στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής, σε τομείς, όπως η Θεραπεία Ζεύγους, η Οικογενειακή και Ομαδική Θεραπεία, καθώς και ειδικά θέματα της εποχής.
  3. Να διευκολυνθεί η επανασύνδεση η δικτύωση ως αντιμετώπιση της μοναχικότητας του επαγγέλματος και της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out).
  4. Να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί η συνεχιζόμενη εποπτική εμπειρία μέσα από την ομαδική διεργασία.
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και επι πτυχίω εκπαιδευόμενους του τετραετούς προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Προσέγγιση του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να ενημερώνονται για τις σύγχρονές τάσεις του κλάδου της ψυχοθεραπείας και να επανασυνδεθούν με το δίκτυο του Εργαστηρίου.            

Τα επόμενα Σεμινάρια:

 

 

 

 

 

2024-04-24T15:30:37+00:00