Μαρία Πυρουνάκη

Η Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή γεννήθηκε στην Αθήνα. Έκανε τις βασικές σπουδές της στην Ψυχολογία (BA) στο Deree Pierce College. Συνέχισε στο Ball State University στην Αθήνα από όπου αποφοίτησε το 1976 με Master στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Το 1994 πήρε το διδακτορικό της στην Κοινωνική Ψυχολογία, από το University of Bath, στην Αγγλία, με θέμα: «Greek adolescents’ conceptions of community transactions».
Από το 1974 έως το 1976 εκπαιδεύτηκε και έκανε πρακτική εξάσκηση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) στη θεωρία Γενικών Συστημάτων, στην Ψυχολογική Αξιολόγηση, στις Δυναμικές της Αστικής Οικογένειας και στη Διεργασία Ομάδας. Από το 1989 έως το 1993 ειδικεύτηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στην Οικογενειακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.

Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών) με Αριθμό Μητρώου: 21001.

Η κύρια ασχολία της είναι η ομαδική, οικογενειακή και ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, η εποπτεία σε ανθρώπινα συστήματα (φορείς, οργανισμούς, συμβουλευτικά κέντρα, κ.α.), καθώς και η εκπαίδευση.

Είναι εκπαιδεύτρια σε ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών (από το 1989 έως σήμερα).

Οργάνωσε και διηύθυνε επί τετραετία το Γραφείο Ανθρωπίνων Σχέσεων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (1992-1996).

Είναι επιστημονική σύμβουλος και υπεύθυνη εκπαίδευσης στελεχών σε δύο προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης (Φιλική Φωλιά Ελευσίνας (1975-2005) και Κατασκηνώσεις “Χαρούμενα Παιδιά- Χαρούμενα Νιάτα” (από το 1975 έως σήμερα).

Ως συνεργάτις του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, έχει διατελέσει υπεύθυνη του τριετούς Προγράμματος Πρωτογενούς Πρόληψης για τη Δυτ. Αττική “Νόημα στη Ζωή μας” του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, που σχεδίασε και υλοποίησε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (3/1996-5/1999).

Ως συνεργάτις του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, επίσης, ήταν συνυπεύθυνη στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της βιωματικής εκπαίδευσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) (10/1999-3/2000). Υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια του μονοετούς προγράμματος εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση: Συστημική Σκέψη και Εφαρμογές», για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (1998-2001) και υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια του διετούς Διεπαγγελματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ανθρώπινα Συστήματα: Διευρύνοντας τους επαγγελματικούς ορίζοντες» (1/2001 έως σήμερα). Επίσης, είναι υπεύθυνη τμημάτων, εκπαιδεύτρια και επόπτρια του προγράμματος εκπαίδευσης: «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία» (ΠΕΣΘ) για ειδικούς ψυχικής υγείας (τμήματα Αθήνας, Περιφέρειας και Θεσσαλονίκης) (10/2003 έως σήμερα).

Είναι συνυπεύθυνη στο σχεδιασμό και εκπαιδεύτρια-επόπτρια του τριετούς εκπαιδευτικού προγράμματος «Συμβουλευτική και Εμψύχωση», που εκπονεί το κοινωφελές σωματείο «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης» (2001 έως σήμερα).

Ήταν εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Παιδαγωγών, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μάθημα Οικοσυστημική Παιδαγωγική (9/2003-1/2004).

Είναι συνεργάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Συμβουλευτικής (3/2003 έως σήμερα) και στη διδασκαλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Επίσης ήταν επόπτρια του ανθρώπινου δυναμικού στα «Συμβουλευτικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών» (1/2009-12/2009).

Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις, ανακοινώσεις και ομάδες εργασίας σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.), και του Σωματείου «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης». Είναι μέλος στα εξής: Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε.), British Psychological Society (B.P.S.), European Family Therapy Association (E.F.T.A.), The European Association for Psychotherapy (EAP), Mosaic.

2019-01-25T14:06:12+00:00