Μη κατηγοριοποιημένο

Ειρήνη Ρέππα

2022-10-19T18:47:06+00:00

 Έχει  M.Sc. στη Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική  από το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέχει  Πιστοποιητικό Ειδίκευσης

Ειρήνη Ρέππα2022-10-19T18:47:06+00:00

Πένθος και Συμβουλευτική: Τεχνικές για τη Διαχείριση της Απώλειας

2022-02-15T18:20:30+00:00

  Οι απώλειες και το πένθος που αυτές εγείρουν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας

Πένθος και Συμβουλευτική: Τεχνικές για τη Διαχείριση της Απώλειας2022-02-15T18:20:30+00:00