Μη κατηγοριοποιημένο

Το φυλαχτό

2020-07-15T17:15:26+00:00

"Το φυλαχτό" είναι ένα βιβλίο προορισμένο να ολοκληρωθεί στην ψυχή του αναγνώστη, σ' αυτά

Το φυλαχτό2020-07-15T17:15:26+00:00

Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας

2020-07-15T16:54:49+00:00

Σ’ αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η χαοτική ενδοοικογενειακή συναλλαγή με βάση

Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας2020-07-15T16:54:49+00:00

Διαμεσολάβηση και Ψυχοθεραπεία: Kοινά Σημεία και Αποκλίσεις

2020-06-04T10:54:33+00:00

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας τον θεσμό της διαμεσολάβησης

Διαμεσολάβηση και Ψυχοθεραπεία: Kοινά Σημεία και Αποκλίσεις2020-06-04T10:54:33+00:00