Σεμινάρια

Το συναίσθημα στην Ιστορία και τη Ψυχολογία : Χρόνος , Φύλο, Κοινωνία

2023-02-28T21:02:55+02:00

          "Η παρούσα εργασία φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Το συναίσθημα στην Ιστορία και τη Ψυχολογία : Χρόνος , Φύλο, Κοινωνία2023-02-28T21:02:55+02:00

ΕΝ ΛΕΥΚΩ – Ομάδα Συμβουλευτικής στο Εργαστήριο

2022-10-12T17:57:08+03:00

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη κύκλου 8 εβδομαδιαίων συναντήσεων Ομάδας Συμβουλευτικής

ΕΝ ΛΕΥΚΩ – Ομάδα Συμβουλευτικής στο Εργαστήριο2022-10-12T17:57:08+03:00

Σεμινάριο για το Γενεόγραμμα στο Εργαστηριο!

2022-10-11T19:21:22+03:00

Οι Οικογένειες επαναλαμβάνονται. Ό,τι συμβαίνει στη μια γενεά συχνά επαναλαμβάνεται στην επόμενη, υπάρχει δηλαδή

Σεμινάριο για το Γενεόγραμμα στο Εργαστηριο!2022-10-11T19:21:22+03:00

Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας της ΕΛΨΕ

2022-09-29T14:49:19+03:00

Η εκπαίδευση Συστημικών Ψυχοθεραπευτών στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας της ΕΛΨΕ2022-09-29T14:49:19+03:00